مد، مدلینگ و جاهلیت مدرن

مد، مدلینگ و جاهلیت مدرن

هی جلوی این دنیای مد رو نگرفتیم هی هر روز ضایع‌تر از دیروز شد !

یک شرکت تولید کننده شلوار جین طرح جدید خودش رو وارد بازار کرده. شلواری که جلوش حالت خیسی داره ولی در حقیقت مدلشه. تازه این شرکت به مشتریاش حق انتخاب می‌ده. یعنی می‌تونن سایز لکه رو هم انتخاب کنن

یعنی نکبت‌تر از این تمدن غرب، خودشه