لوکیِ بای‌سکشوال!

لوکیِ بای‌سکشوال!

کارگردان سریال لوکی ( شخصیت مارول ) تأیید کرد که لوکی بای‌سکشوال (یعنی دوجنسه) هستش (یعنی هم همجنس‌بازه هم با جنس مخالف رابطه جنسی داره!)