معاون مارین لوپن: حجاب در فضاهای عمومی فرانسه باید ممنوع شود!

معاون مارین لوپن: حجاب در فضاهای عمومی فرانسه باید ممنوع شود!

جردن باردلا معاون حزب راستگرای افراطی اجتماع ملی فرانسه به رهبری مارین لوپن در توییتی نوشت: “حجاب بر خلاف فرهنگ و جایگاه زن در جامعه ماست و باید در کل فضای عمومی ممنوع شود.”

در انتخابات اخیر مناطق در فرانسه عکسی از باردلا در هنگام رای دادن منتشر شد که در آن منشی صندوق رأی یک زن مسلمان محجبه بود.

این مواضع نشان می دهد که در صورت به قدرت رسیدن راستگرایان افراطی در فرانسه مسلمانان و بویژه زنان محجبه با محدودیتهای بسیار بیشتری مواجه خواهند شد.

https://t.me/EtudesFrancaisesetEuropeennes%E2%80%8C