حدیث رضوی

حدیث رضوی

امام رضا (ع): اگر مردی نزد تو به خواستگاری آمد و دین و اخلاق او را پسندیدی، به وی زن بده و فقر و ناداری‌اش مانع تو از این کار نشود.

میزان‌الحکمه، ج۴، ص۲۸۰

حدیث رضوی