مارک روته، نخست‌وزیر هلند: اعضای خانواده سلطنتی می‌توانند همجنس‌باز باشند و تاج و تخت را نیز حفظ کنند

نخست‌وزیر هلند: اعضای خانواده سلطنتی می‌توانند همجنس‌باز باشند و تاج و تخت را نیز حفظ کنند!

مارک روته، نخست‌وزیر هلند: اعضای خانواده سلطنتی می‌توانند همجنس‌باز باشند و تاج و تخت را نیز حفظ کنند
مارک روته، نخست‌وزیر هلند: اعضای خانواده سلطنتی می‌توانند همجنس‌باز باشند و تاج و تخت را نیز حفظ کنند
روته این اظهارات را در پاسخ به سوالاتی در پارلمان هلند ابراز کرده که در پی انتشار کتاب شاهزاده آمالیا، دختر ۱۷ ساله پادشاه هلند مطرح شده است.

شاهزاده آمالیا نخستین وارث تاج‌وتخت پادشاهی در هلند است. او در کتابی که اخیرا از او منتشر شده با انتقاد از برخی از قوانین نوشته با وجود قانونی بودن ازدواج همجنس‌بازان در هلند، امکان نشستن زوجی همجنس بر تخت پادشاهی هلند فراهم نیست.

این شاهزاده جوان اخیرا گفته بود حاضر نیست حقوق سالیانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار یورویی را که بر اساس قانون از ۱۸ سالگی شامل حالش می‌شود بپذیرد، زیرا با این موضوع احساس راحتی نمی‌کند.

بر اساس قوانین هلند، اعضای خانواده سلطنتی برای ازدواج باید از پارلمان اجازه بگیرند. با این حال در مواردی برخی از آنها برای ازدواج بدون اجازه و یا به دلیل کم بودن احتمال رسیدن به تاج‌وتخت از نوبت خود در مسیر سلطنت صرف‌نظر کرده‌اند. / بی‌بی‌سی