تکینگی تکنولوژی

زندگیِ دوران هوش مصنوعی بر پایه احتمالات خواهد بود، که منطق دیگر معنایی نخواهد داشت و فقط کسانی حق حیات خواهند داشت که «شَمّ خوبی» دارند.!

دوران ادله‌های بی‌دلیلی که با ذهن نکته سنج سخن می‌گویند نه ذهن هندسی!

قربانیان این دوران، کسانی خواهند بود که سیستم‌مند و جامعه پذیرترند!!

توئیت قاسم پروینی