آمار فرزندآوری بسیار پایین است

آیت‌الله سبحانی: آمار فرزندآوری بسیار پایین است

آیت‌الله سبحانی در دیدار رئیس مجلس:

امر فرزندآوری در مملکت خیلی مهم بوده و آمار آن بسیار پایین است.

با این وضع ممکن است در ۳٠ سال آینده میانگین جمعیت ٧۵ ساله شود در حالی که مملکت باید جوان باشد تا در میدان کار و تولید حاضر شوند و این موضوع صرفا با قانون درست نمی‌شود.

قالیباف، رئیس مجلس:

مجلس در موضوعات مهم، اساسی، امنیت ملی و حل مشکلات مردم یکپارچگی داشته و همه اتفاق نظر دارند که این موضوع اغراق‌آمیز نیست.

باید شرایطی را فراهم کنیم که سرمایه‌های غیرمولد در حوزه مسکن، مولد شود و به تولید مسکن بینجامد.