پهلویِ فاسد

سهراب محوی و بیژن صفاری از فرزندان امرای ارتش، سال ۱۳۴۷ در تهران با هم ازدواج کردند.
فکرشو بکن امیر ارتش پهلوی به پسر یه امیر دیگه‌ی پهلوی بگه: عروس گلم…