از الگوی پوریای ولی تا تتلو و ساسی‼️

در هر زمینه‌ای هدف و قله‌ای وجود دارد که به تبع اون، دامنه‌ای شکل می‌گیرد. برای حرکت به سمت قله باید در مسیری قرار گرفت که سمت و سو‌های مشخص شده، انسان را به سمت قله سوق دهد.

وقتی در جامعه‌ای مثلا در زمینه‌ی ورزش، در رشته‌ی کشتی شخصی به‌نام جهان‌پهلوان تختی، پوریای ولی، می‌شود هدف، می‌شود الگو، می‌شود قله، به تبع ‌آن، دامنه‌ای از انسان‌هایی شکل می‌گیرد که
بوی ایثار و از خودگذشتگی می‌دهند،
بوی مردانگی و مروت می‌دهند،
بوی پهلوانی و آداب و ادب و تندرستی می‌دهند،
بوی اخلاق می‌دهند،
بوی معنویت و موفقیت می‌دهند و …

ولی وقتی با یک غرض شومی تتلو و امثالهم در اثر تبلیغات حساب‌شده‌ای به عنوان قله معرفی می‌شوند، به تبع آن در جامعه چه دامنه‌ای شکل می‌گیرد؟
چه چیزی الگو و سرمشق می‌شود؟


چه ادبیاتی گفتمان می‌شود؟
جامعه به سمت چه هدفی حرکت می‌کند و چه فرهنگی شکل می‌گیرد؟
فرهنگ قمار‌بازی و شرط بندی،
فرهنگ بی‌بندوباری و هرزه‌گویی،
فرهنگ فحش و ناسزا،
فرهنگ بی‌اخلاقی،
فرهنگ بی‌نظمی،
فرهنگ هرج و مرج،
فرهنگ بی‌قیدی،
فرهنگ اعتیاد و مصرف مواد مخدر و …

فرهنگی که افسردگی می‌آورد،
بی‌اخلاقی می‌آورد،
فساد می‌آورد،
شراب‌خواری و زنا می‌آورد،
خیانت می‌آورد و …

فرهنگی که وقتی پیکان تیر خود را به سمت جوانان و نوجوانان نشانه می‌رود، بی‌رحمانه تلفات سنگینی به بار می‌‌آورد.

و اکنون در این عکس هوایی مشخص می‌شود که چرا دشمن در تلاش است تا دهقان‌های فداکار و حسین‌های فهمیده را حذف و جای آن‌ها ساسی‌ها و تتلو‌ها را بکارد.
در این جنگ فرهنگی بیشتر مراقب بچه‌هامون باشیم.

علیرضا علی‌آبادی
https://www.instagram.com/p/CVaew0osf_r/?utm_medium=share_sheet