اعتصاب کارگران مک دونالد در اعتراض به رسیدگی ادعاهای آزار جنسی توسط این شرکت!

کارگران مک دونالد روز سه‌شنبه در اعتراض به رسیدگی به ادعاهای آزار جنسی توسط این شرکت در ۱۲ شهر آمریکا اعتصاب کردند.

در چند سال گذشته، کارمندان مک دونالد بیش از ۵۰ شکایت آزار و اذیت را در کمیسیون فرصت های شغلی برابر آژانس فدرال ثبت کرده‌اند و از سال ۲۰۱۸ تاکنون پنج اعتصاب را به دلیل آزار و اذیت برگزار کرده‌اند.

در یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۰ که از حدود ۸۰۰ کارگر زن در رستوران‌ها و نمایندگی‌های مک‌دونالد صورت گرفت، سه چهارم گفتند که در محل کار مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند و ۷۱ درصد گفتند که برای گزارش این رفتار عواقبی را متحمل می‌شوند.

از طرف دیگر بر اساس اولین «گزارش ایمنی» نرم‌افزار Lyft (یک سرویس حمل و نقل اینترنتی در آمریکا) که به تازگی منتشر شده، بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹، لیفت بیش از ۴۰۰۰ گزارش از تجاوز جنسی دریافت کرده.

گزارش لیفت تقریباً دو سال پس از گزارش Uber (یک سرویس حمل و نقل اینترنتی دیگر) در این باره به دست می‌آید: در اواخر سال ۲۰۱۹، اوبر فاش کرد که بیش از ۳۰۰۰ گزارش از آزار جنسی در سال ۲۰۱۸ جمع‌آوری کرده است. این تعداد شامل ۲۳۵ تجاوز بود.

این است بهشت غربگدایان و کلبه آمال خودباختگان…

منابع:
https://yun.ir/y047m3
https://yun.ir/whu6p6
https://yun.ir/7s9tj4