احساس ناامنی در بریتانیا

بر اساس آخرین سند بین‌المللی سال ۲۰۲۱ مرکز آمار اروپا معروف به Statista بیش از ۸۰ درصد از زنان در انگلیس می‌گویند که هنگام راه رفتن در پارک یا فضای باز پس از تاریکی احساس ناامنی می‌کنند و طبق آخرین نظرسنجی اداره ملی آمار انگلیس، این رقم برای مردان، کمتر از ۴۰ درصد می‌باشد.

منبع:
https://www.statista.com/chart/25714/share-feeling-unsafe-in-public-uk-by-gender/