تزریق ناخواسته مواد مخدر؛ زنان جوان، کلوب‌های شبانه در بریتانیا را تحریم کردند

ورونیوز: زنان جوان در سراسر بریتانیا روز چهارشنبه ۲۷ اکتبر ۲۰۲۱، به دنبال دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تزریق ناخواسته مواد مخدر به زنان در کلوب‌های شبانه و میخانه‌ها دست به تحریم این اماکن زدند.

هدف از این کارزار که به صورت آنلاین آغاز شده افزایش سطح آگاهی درباره لزوم تامین امنیت زنان در کلوب‌ها و میخانه‌ها است. گزارش‌های زیادی طی ماه‌های اخیر مبنی بر افزودن مواد مخدر یا الکل زیاد به نوشیدنی‌های زنان در میخانه‌ها منتشر شده است. علاوه بر این، موارد زیادی نیز از تزریق مواد مخدر به زنان جوان با استفاده از سوزن گزارش شده است.
کارزار مقابله با چنین رویدادهایی در شهرهای دانشگاهی مانند بریستول، برایتون و ناتینگهام هواداران زیادی پیدا کرده است.

اضافه کردن مواد مخدر یا الکل زیاد به نوشیدنی زنان جوان یا تزریق مواد مخدر به آنها با استفاده از سوزن اغلب مقدمه‌ای برای تجاوز و تعرض جنسی است.

تاکنون حدود ۱۷۰ هزار نفر این طومار آنلاین را امضا کرده‌اند.