آماده‌سازی نوجوانان برای ازدواج در وقت نیاز و ازدواج زیر هجده سال

از ابتدای انقلاب تاکنون، از آموزش‌های مختلف زندگی از جمله آموزش‌های مربوط به ازدواج و آداب جنسی مبتنی بر اسلام، در مدارس برای نوجوانان، غفلت کرده‌ایم!!

نقطه‌ی مقابل آموزش‌های سند۲۰۳۰ مبتنی بر آموزه‌های یونسکو و سبک زندگی آمریکایی و همچنین نسخه‌ی نجات‌بخش و مترقی اسلام برای نسل کودکان فعلی و مصون ماندن نسل‌های آینده از گناهان و فساد، آموزش و آماده‌سازی نوجوانان برای ازدواج در وقت نیاز و ازدواج زیر هجده سال توسط خانواده‌ها و حکومت است.

به مناسبت بیست و چهارم ژانویه روز جهانی آموزش