دیپلماسیِ عزت

کاربران ترکیه‌ای با ترکیب این عکس مقایسه جالبی کردند.


+ بعضی‌ها منتظر پوتین می‌مانند!
+ بعضی‌ها پوتین رو منتظر خود نگه می‌دارند!

توئیت  ali,a.s.dadbam