لاتقربواالزنا
,

لاتقربواالفواحش

                                           آلت تناسلی خود را حفظ کنید!                                             تقوای چشم، بهترین راه حفظ آلت جنسی...     «حقّ فَرْج» (یا حق آلت تناسلی تو) آن است كه... از آن‌چه برايت حلال نيست حفظش كنی و بر حفظ فرج خود، با غ…