لاتقربواالزنا

تحلیل گزارش نقشه جهانی خانواده

امام صادق(ع) : اشد عذاب در قیامت برای مردی است که نطفه ی حرام خود را در رحم حرامی قرار دهد.   نقشه جهانی خانواده گزارشی از سازمان پژوهشی child trends است که با پشتیبانی موسسه بین المللی مطالعات خانواده در زمینه تغییرات خانواده و تاثیر آن ب…
world family map

نقشه‌ی جهانی خانواده، سند بی‌آبروییِ تمدنی حرام‌زاده است

از تمدنی که حجاب را از سر زنان بر می‌دارد، روابط آزاد جنسی را قانونی می‌داند و حقوق هم‌جنس‌بازان را مجاز و حیا که میوه‌ی درخت ایمان است را می‌زداید و به حرث وجود زن تجاوز می‌کند تا مولدهای نامشروع خود را در قواره‌ی جهانی منجی بشریت بداند، و …