اینم روابط خانوادگی سلطنتی انگلیس! لوده‌بازیِ دو عروسِ ملکه انگلیس

اینم روابط خانوادگی سلطنتی انگلیس! لوده‌بازیِ دو عروسِ ملکه انگلیس

آلیسون جکسون عکاس هنرمند بریتانیایی که عکس‌های او همیشه خبرساز بوده و واقعی و غیر واقعی بودن آن مناقشه‌ساز بوده است پشت پرده اختلاف بین دو عضو سلطنتی انگلیس را به تصویر کشیده است. در این تصاویر مگان و کاترین با یکدیگر درگیری فیزیکی پیدا ک…