نوشته‌ها

احیاء سنت شجره‌نامه‌نویسی

ضرورت احیاء سنت شجره‌نامه‌نویسی

  یکی از رسوم بسیار پسندیده‌ی ایرانیان و سایر مردم در گذشته این بوده که آباء و اجداد خود را تا بیش از هفت نسل می‌شناختند و روی این مسأله حساسیت خاصی داشتند چرا که هویت شخصی و خانوادگی آن‌ها را مشخص می‌کرد و این امر به یک سنّت رایج در…