نوشته‌ها

امام خمینی: او(مصدق) هم مسلم نبود!

امام خمینی: او(مصدق) هم مسلم نبود!

وقتی که مرحوم آیت الله کاشانی دید که اینها خلاف دارند می‌کنند و صحبت کرد، اینها [این‌] کار کردند [که‌] یک سگی را نزدیک مجلس عینک به آن زدند و اسمش را «آیت الله» گذاشتند! این در زمان آن ( مصدق) بود که اینها فخر می‌کنند به وجود او. او هم مُسل…