نوشته‌ها

یک حقیقت درباره مریم قجر که کمتر می‌دانید

مریم قجر همسر مهدی ابریشمچی بود که به خاطر استحکام سازمان، از طرف شوهرش به مسعود رجوی هدیه داده می‌شود!! ازدواجی حرام که طبق شرع اسلام، بدون عده نگه داشتن زن، ازدواج مجدد زن با مرد جدید باعث می‌شود هر دو بر یکدیگر حرام ابدی شوند! فیلم این حر…
هم‌باشی

پدیده هم‌باشی یا ازدواج سفید

پدیده هم‌باشی یا ازدواج سفید؛ تهدیدی برای نسل امروز و فردای جامعه امروزه در جامعه به دلیل تغییر شرایط زندگی اجتماعی و زیستی و ترویج مسائل ضد فرهنگی مخالف با سنت‌های اجتماعی و دینی پذیرفته شده در جامعه، با پدیده «هم‌باشی یا ازدواج سفید» و ش…