نوشته‌ها

رهبر انقلاب

محصول تربیت در تمدن غربی

امام خامنه‌ای: فرهنگ و تمدن غربی محصول خودش را نشان داد بعد از شیوع کرونا از دعوا بر سر دستمال توالت و خرید اسلحه تا مصادره ماسک کشورهای دیگر و تخلیه فروشگاه‌ها توسط مردم؛ این ها نشانه ی طبیعی و منطقی فلسفه حاکم بر تمدن غربی است. …