نوشته‌ها

آیا الگوی سوم از زن در انقلاب اسلامی محقق شده است؟

آیا الگوی سوم از زن در انقلاب اسلامی محقق شده است؟

فصل سوم نشست ششم عاطفه خادمی: الگوی سوم از زن یعنی زنی که عفیف، محجبه و شریف است و در متن و مرکز تحولات است و این مرکز تحولات خانه است که جامعه متشکل از آن است. ابوالفضل اقبالی: انتظارات نقشی از زن و مرد باید متناظر با ساخت تکوینی آنه…