نوشته‌ها

آیا امکان حذف سربازی اجباری در ایران وجود دارد؟

آیا امکان حذف سربازی اجباری در ایران وجود دارد؟

  الیاس نادران - نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی اندیشه جویان استاد حسن عباسی @Hasanabbasi_students