نوشته‌ها

رفتار در خانه

شهید آیت الله دستغیب در محیط خانه منشا خیر و برکت بود. همسر ایشان در این باره می گوید: در امور زندگی به من اختیار تام داده بودند. هر کاری که انجام می دادیم، هیچ ایرادی نمی گرفتند. چون می دانستند که راه ما راه خودشان و هدف ما یکی است. با بچه ه…