نوشته‌ها

پورنوکراسی

پورنوکراسی

روحانی با پخش این عکس نزدیک انتخابات، تلویحاً با وعده آزادی‌های جنسی، رأی بخشی از جامعه رو جذب کرد. این استراتژی، با اتهام رقیب به دیوارکشی در خیابان کامل شد. خیلی ساده: راه ازدواجو می‌بندن و بعد با گروگان‌گیری نیازهای جنسی و عاطفی ا…
اعترافات دیر هنگام باران کوثری

اعترافات دیر هنگام باران کوثری

همه‌ی ما گول خوردیم همه برای یک چیز جنگیدیم و بعد یکهو دیدیم که همان جای اول هستیم و به یکسری قهرمان تو خالی پوشالی دل بستیم... چرا خشمگین هستید خانم کوثری شما که پاسپورت آمریکات رو داری تا اوضاع بد بشه میری عشق و حال، خشمگین اون کار…

پورنوکراسی

پورنوکراسی یعنی سوار شدن بر موج نفسانیات مردم برای دست‌یابی به قدرت ‏ یه زمانی هم بود وقتی بهشون می‌گفتیم چرا می‌خوای به روحانی رأی بدی می‌گفتن برای آزادی بیشتر حالا برای ما فاز میهن دوستی گرفتن و ناراحتن از گرونی.  …