نوشته‌ها

, ,

ضرورت توجه در انتخاب همسر

                                               کدام رَحِم باید نسل آینده ما را بسازد؟! پیامبر گرامی اسلام (ص): نگاه کن فرزندت را در کدام رَحِم قرار می‌دهی؛ چرا که [رگ و] ریشه، تأثیرگذار است. مسندالشهاب، ج۲، ص۳۷۱…
ازدواج و اختیار همسر
,

ازدواج و اختیار همسر

ازدواج و اختیار همسر، گاهی در سرنوشت انسان مؤثر است. خیلی از زن‌ها هستند که شوهران‌شان را بهشتی می‌کنند. خیلی از مردها هم هستند که زن‌های‌شان را بهشتی می‌کنند. عکس آن هم هست.   اگر زن و شوهر این کانون خانوادگی را قدر بدانند و برای آن اهمّیت قائل…