نوشته‌ها

مادر

بهشت زیر پای مادران

  آیت الله جوادی آملی: خط مشی مادر است که کودک را بهشتی می‌کند! تمام آن‌چه در دوران بارداری در رحم، به کودک می‌رسد از راه نفس مادر به کودک می‌رسد این غیر از وصل کردن سرم به بیمار است که موادی را وارد جسم او می‌کند، در رحم مادر بحث از…