نوشته‌ها

پارک شگفت انگیز
,

گناه هم‌جنس‌بازی

انیمیشن پارک شگفت‌انگیز (2019) که با طعم داروینزم همیشگی به خورد کودکان داده شد، از نمایش زوج‌ مردانه هم دریغ نکرد!! نمایش یه جفت هم‌جنس‌باز کثیف در کنار خانواده‌های مشروع، عادی‌سازی این نفسانیت آلوده و کفرآمیز است. گویا نمایش ‌هم‌جنس‌بازان در ا…