نوشته‌ها

مرگ فرزانه تأییدی، بازیگر بهایی و از دست اندرکاران جشن هنر شیراز

  فرزانه تأییدی از بازیگران تئاتر و تلویزیون قبل از انقلاب که بهایی بود و پس از انقلاب از تلویزیون اخراج شد و در سال ۶۰ به صورت غیرقانونی از کشور گریخت در سن ۷۵ سالگی در لندن مُرد کتاب "گریز ناگریز" نوشته فرازنه تأییدی در تقدیر از فرقه ضاله ب…