نوشته‌ها

جمعیت مؤلفه قدرت

جمعیت؛ مؤلفه قدرت

حضور اسموتریچ وزیر حمل و نقل رژیم صهیونسیتی به همراه خانواده‌اش در انتخابات امروز   افزایش نرخ زاد و ولد برای رژیم صهیونسیتی و تحدید نسل و سیاست‌های کنترل جمعیت برای مسلمانان و کشورهای در حال توسعه! https://twitter.com/ambr…
ایران کمترین نرخ باروری در منطقه خلیج فارس

ایران کمترین نرخ باروری در منطقه خلیج فارس

در نقشه فوق کشورها به رنگ سبز کمترین نرخ باروری را دارند و کشورهای قرمز بیشترین. نیجریه با نرخ باوری ۷ فرزند به ازای هر زن بیشترین نرخ باروری جهان را دارد. سنگاپور و کره جنوبی با نرخ باروری ۱.۱ فرزند به ازای هر زن کمترین نرخ باروری جهان را …