نوشته‌ها

تفاوت اخلاقی زن و مرد

درود خدا بر او فرمود: برخی از نیکو‌ترین خلق و خوی زنان، زشت‌ترین اخلاق مردان است. مانند: تکبر، ترس، بخل. هر گاه زنی متکبر باشد، بیگانه را به حریم خود راه نمی‌دهد؛ و اگر بخیل باشد، اموال خود و شوهرش را حفظ می‌کند؛ و چون ترسان باشد، از هر چیز …