نوشته‌ها

تمدن غرب صلاحیت صحبت درباره‌ی حقوق حیوانات را ندارد!

تمدن غرب صلاحیت صحبت درباره‌ی حقوق حیوانات را ندارد!

همجنس‌بازان با نسبت دادن همجنس‌بازی به حیوانات، گناه همجنس‌بازی خود را توجیه کرده و حق حیوانات را ضایع می‌کنند! یکی دیگر از موارد نقض حق حیوانات، ازدواج جاهلی با حیوانات یا گناه زنا با حیوانات است که تمدن غرب در همه‌ی این عرصه‌ها سرآمد است…
سلبریتی

دموکراسی یا سلبریتی‌کراسی

شاید مهم‌ترین آفت یک جامعه دین‌مدار، به وجود آمدن الگوهایی دون‌شأن آن جامعه است. الگوهایی که نشأت گرفته از مدل‌های مدنظر فرهنگ غربی است و تمدن غرب سال‌ها تلاش کرده تا این مدل‌ها را به جوامع دیگر معرفی کند. ایالات متحده آمریکا به عنوان مهد ت…

فمینیسم و نفی ازدواج

فمینیسم یکی از عوامل سوق دادن تمدن غرب به گناه زنا و زنازادگی است. فمینیسم از جنبش ها و مکاتب فکری منحط و باطل غربی است که در مسیر «حیازدایی» گام برمیدارد.  برای بررسی چند مورد از مولفه های فمینیستی میتوان به انیمیشن دلیر که در سال 2012 ساخته شد اشاره …