نوشته‌ها

انسان گرگ انسان است

جامعه توماس هابز

  اگر برای‌تان سؤال بوده که چرا توماس هابز به عنوان یکی از چهره‌های مهم اندیشه سیاسی در غرب مدرن گفته "انسان گرگ انسان است" رفتارهای امروز غربی‌ها را رصد کنید! چین برای ایتالیا ماسک فرستاده، گرگ‌های جمهوری چک وسط راه، محموله را برای خو…