نوشته‌ها

داریوش سجادی

پادتن‌های سیاسی

پادتن نوعی پروتئین است که در دستگاه ایمنی بدن بصورت طبیعی تولید و به مصاف باکتری یا ویروس موجود در بدن می‌رود. پادتن‌های سیاسی را نیز می‌توان اندیشه‌ها و تئوری‌هائی از مُلک‌داری تلقی کرد که به مصاف ملوک و مُلک‌دارانی می‌رود که فاقد شای…
,

نفوذ، استراتژی شیطان

حضرت ابراهیم خلیل الله در 4000 سال قبل، در شهر اور، بت ها را شکست و سپس به حکم خدا در شهر مکه، خانه ی کعبه را بنا کرد. اما شیطان انسان ها را فریفت و آنها در اثر القا شیطان، خانه کعبه را به بت کده تبدیل کردند.   در عصر بعثت رسول…