نوشته‌ها

لیبرالیسم
,

لیبرالیسم یعنی اطاعت کردن از قواعد کفار

لیبرالیسم یعنی اطاعت کردن از قواعد کفار! استاد حسن عباسی ۹۵/۰۸/۲۵ مجاهدان کبیر کسانی‌اند که از قواعد کفار پیروی نمی‌کنند...