نوشته‌ها

همجنس بازی

شورش علیه همجنس‌بازی

پسر آمریکایی هم به لشگر مدافع حضرت لوط (ع) پیوست!   موج نفرت جهانی علیه همجنس‌بازان بعد از لهستان و اروپا، به آمریکا رسید. در ایالت آیووای آمریکا، شخصی به علت سوزاندن پرچم رنگین‌کمان که نماد گناه همجنس‌بازی است، به شانزده …
حضرت لوط
,

ترویج تقوا

  گاهی دیگر موعظه و نصیحت فایده‌ ندارد. باید برای ترویج تقوا و جلوگیری از گناه هزینه کرد، و حلالش را تامین کرد. لوط گفت: ای قوم من! اینها دختران منند(با آنها ازدواج کنید)؛ برایتان پاکیزه‌ترند! (۷۸ هود)  …