نوشته‌ها

روابط خارج از ازدواج

برخی می گویند روابط جنسی باید آزاد باشد و هیچ قید و بندی نباید در کار باشد و این که بین زنان و مردان محدودیتی از نظر رفتاری و کرداری وجود داشته باشد فقط دستورات ادیان است. در حالیکه میبینیم افرادی که حتی بت پرست بوده اند روابط نامشروع زنان خود …