نوشته‌ها

,

رسالت قوه‌ی قضائیه

بدیهی است که رسالت قوه‌ی قضائیه نیز در برخورد با قوانین ضد حقوق بشری همجنس‌بازان در جهان، یک وظیفه و انتظارِ حداقلی است. قطع رابطه با کشورهای بسط دهنده‌ی زنازادگی و همجنس‌بازی در جهان، گام معقول دیگری برای سنجش عمل به قوانین توسط مراجع قانون‌…
محدود کردن تعداد فرزند خطاست
, , ,

محدود کردن تعداد فرزند خطاست

رهبر انقلاب: محدود کردن فرزندان در خانواده‌ها، به این شکلی که امروز هست، خطاست. با این روند كنونى اگر ما پيش برويم، کشور پیر خواهد شد. خانواده‌ها، جوان‌ها بايد توليد مثل را زياد كنند؛ نسل را افزايش دهند. این نسل جوانی که امروز ما داریم،…