نوشته‌ها

,

شبکه‌ی بزرگ سوءاستفاده جنسی از کودکان در آلمان

سوءاستفاده جنسی از کودکان در آلمان تبدیل به شبکه‌ای بزرگ با دست‌کم ۳۰ هزار عضو شده. افراد مختلفی از جمله یک نظامی در این شبکه هستند که پلیس آن‌ها را شناسایی و بعضی را دستگیر کرده است. یکی از دستگیرشدگان به فرزندش تجاوز و تصاویرش را در اینتر…
آمار زنازادگی در اروپا
,

روز جهانی مبارزه با بهره‌کشی جنسی

                                   آخرین وضعیت آمار زنازادگی در اروپا منتشر شد بدترین کشور، فرانسه با نزدیک به ۶۰ درصد حرام‌زاده است! این آمار، صرفاً تولدهایی را شامل می‌شود که خارج از ازدواج انجام شده است و بقیه‌ی انواع زنازادگی در آن، مح…