نوشته‌ها

انقلاب جنسی، داستان فحشای آمریکایی 2/11

تنظیم کدام خانواده؟!! در حوالی سال ۱۹۴۸، بنیاد راکفلر از تحقیقات یک حشره‌شناس آمریکایی به نام آلفرد کینزی که بعدها پدر انقلاب جنسی نامیده شد، حمایت کرد. کینزی که خود یک بیمار جنسی بود، از طریق نگارش دو کتاب توانست زمینه‌ی تئوریک فروپا…
انقلاب جنسی

تنظیم کدام خانواده؟

  در حوالی سال ۱۹۴۸، بنیاد راکفلر از تحقیقات یک حشره‌شناس آمریکایی به نام آلفرد کینزی که بعدها پدر انقلاب جنسی نامیده شد، حمایت کرد. کینزی که خود یک بیمار جنسی بود، از طریق نگارش دو کتاب توانست زمینه‌ی تئوریک فروپاشی خانواده‌ی آمریکایی را فراهم کند. …
ماجرای سربازان نامشروع آمریکایی
,

ماجرای سربازان نامشروع آمریکایی چیست؟!

آمریکا نیروی جنگی ارتش را از سه طریق برای حضور در پایگاه‌های خود در دنیا تأمین می‌کند: 1⃣ فرماندهان و مستشاران نظامی که غالباً مدیریت نظامی و لجستیکی نیروها را بر عهده دارند که درصد زیادی نیستند. 2⃣ نیروهای پیمان‌کاری (کاندوته). 3⃣ نیروه…
سال 2020

آغاز سال 2020 میلادی

    به امید آزادی مردم جهان از بند حرام‌زادگی، گناه رباخواری، گناه همجنس‌بازی، گناه زنا، گناه زنای ذهنی (سکس فانتزی) و آزادی از لیبرالیسم و همه‌ی گناهان و با امید برای روزهای بهتر و زیباتر ناشی از حلال‌زادگی و بالا رفتن کیف…

منشأ نسخه‌ی منحوس تنظیم خانواده

در اوایل نیمه‌ی دوم قرن بیستم واقعه‌ای اجتماعی در آمریکا کلید زده شد با نام فاجعه‌ی انقلاب جنسی! پیش از وقوع این رویداد اجتماعی، در جامعه‌ی آمریکا خبری از فساد و بی‌بندوباری‌های سازمان‌یافته و گسترده نبود و وضع خانواده‌ی آمریکایی در خیل…