نوشته‌ها

علیرضا پناهیان

خانواده خوب

در خانه هم می‌شود به اوج معنویت رسید     ثواب‌هایی که آدم در خانه می‌برد با بیرون خانه قابل مقایسه نیست!