نوشته‌ها

خانواده طراز

خانواده طراز

رهبر انقلاب: خانواده‌ی خوب یعنی، زن و شوهری که با هم مهربان باشند، باوفا و صمیمی باشند و به یکدیگر محبت و عشق بورزند، رعایت هم‌دیگر را بکنند، مصالح هم‌دیگر را گرامی و مهم بدارند.…
یک اَبَر قهرمان

یک اَبَر قهرمان

‏در تصویر چه می‌بینیم؟! نطفه‌ی پاک... شیرِ پاک... لقمه‌ی حلال... و حاصلِ هر سه‌ی این‌ها: «یک انسانِ طراز» «یک اَبَر قهرمان» https://twitter.com/majnoon72/status/1346577292127035392?s=09  …