نوشته‌ها

فرانسه، شاخصه‌های نکبت در جهان را جابه‌جا می‌کند!

🔻 بحران زنا با کودکان در فرانسه! 🔻 تعیین سن برای زنا با محارم! کشور فرانسه با بیش از ۶۰ درصد، بدترین وضعیت زنازادگی در کل قاره‌ی اروپا را دارد! بیش از ۱۶۰ شخصیت فرهنگی و هنری فرانسه اخیرا در بیانیه‌ای خواستار تعیین ۱۸ سالگی به عنو…