نوشته‌ها

انقلاب جنسی

تنظیم کدام خانواده؟

  در حوالی سال ۱۹۴۸، بنیاد راکفلر از تحقیقات یک حشره‌شناس آمریکایی به نام آلفرد کینزی که بعدها پدر انقلاب جنسی نامیده شد، حمایت کرد. کینزی که خود یک بیمار جنسی بود، از طریق نگارش دو کتاب توانست زمینه‌ی تئوریک فروپاشی خانواده‌ی آمریکایی را فراهم کند. …
دیوید راکفلر

اندیشمندان قاتل همان تئوری‌پردازان قتل جمعی

راکفلر نیز از جمله کسانی است که سیاست کاهش اجباری جمعیت جهان را لازم می‌دانست. راکفلر: ما در آستانه یک تحول جهانی هستیم و تنها چیزی که نیاز داریم، یک "بحران دقیق" و بزرگ است که در پی آن، ملت‌ها نظم نوین جهانی را بپذیرند.…