نوشته‌ها

رزق لایحتسب

رزق لایحتسب

رهبر معظم انقلاب: رزق لایُحتسب را همیشه در محاسباتتان در نظر داشته باشید. درست است که محاسبات عقلانی و مادّی، تأثیرگذارند، در این شکّی نیست، و لازمند امّا یک جایی هم باز بگذارید برای محاسباتی فراتر از مسائل مادّی ؛ فراتر از آنچه به…