نوشته‌ها

فرزندآوری

فرزندآوری

    آ ‌شیخ هادی گفت:حاج آقا سخت نیست، آخه خرج این‌همه بچه رو از کجا می‌آرید؟ گفتم: خدابزرگِ، و روزی‌ِ رسان گفت: اون جای خودش اما بگو از کجا می‌آرید؟ گفتم یکی از همسایه‌ها تقبل کرده هر ماه هزینه نگهداری بچه‌ها ر…