نوشته‌ها

بانوی طراز

بانوی طراز

بانویی که یک تنه، تمام نظریه‌های روان‌پزشکی و پزشکی و مدیریت و حقوق مرتبط با زنان و خانواده را ابطال کرد! استاد حسن عباسی ۲۲اسفند96 مادر شهیدان بارفروش این زن، به تنهایی بر همه‌ی فمینیست‌های جهان با بیش از یک قرن قدمت، برتری دارد! انتشار به…