نوشته‌ها

گناه همجنس_بازی

گناه همجنس‌بازی

چرا مسیحیان در برابر گناه همجنس‌بازی در جوامع و در کلیساها ساکتند؟ چرا اجازه‌ی رسمی‌کردن همجنس‌بازی را در کلیساها می‌دهید؟ چند نفر از روحانیت مسیحی و کشیشان و پاپ‌ها، در مقابل حکم زندانی شدن پسر ۳۰ ساله‌ی مسیحیِ آمریکایی که پرچم  همجنس‌بازان را…