نوشته‌ها

تبلیغات تلویزیونی

خودکم‌بینی

‍ یکی از ماجراهای آزاردهنده برایم، استفاده مکرر از مردان، زنان و کودکان بور و چشم زاغ در تبلیغات تلویزیونی است. از ماست و خمیردندان بگیر تا بانک و پارکت! آنقدر بچه بور و مرد چشم رنگی در تلویزیون هست در کل ایران نیست! تیزرهای تبلیغات…