نوشته‌ها

, ,

مهمترین کار زن

سبک زندگی آمریکایی، مبتنی بر عادی سازی زنا و زنازادگی است     یکی از گناهان کبیره ی تمدن غرب نسبت به بشریت، این است که ازدواج را در چشم مردم سبک کرد. تشکیل خانواده را کوچک کرد مثل لباسی که عوض میکنند، قضیه ی زن و شوهری را …